Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Biyoistatistik Anabilim  Dalı
2013 Biyoistatistik Anabilim Dalı.
EK-3

 

PROF. DR. KAZIM ÖZDAMAR’IN ÖZGEÇMİŞİ

 

1.      Adı Soyadı: Kazım ÖZDAMAR

2.      Doğum Tarihi: 1948

3.      Unvanı: Prof. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Ekonomi

Çukurova

1972

Y. Lisans

--

--

--

Doktora

Biyoistatistik

Dicle

1976

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1978

Doçentlik Tarihi : 1981

Profesörlük Tarihi : 1988

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri 8 adet

6.2.  Doktora Tezleri 10 adet

7. Dahil Olduğu Projeler

1- Proje Konusu: Tedavi Sonrası Yaşam Sürelerine Zaman Sabit ve Zaman Bağımlı Prognostik Özelliklerin Etkilerinin İncelenmesi

Proje Yöneticisi : Prof. Dr. Kazım ÖZDAMAR
Araştırma Grubu : Prof. Dr. Kazım ÖZDAMAR

Yrd. Doç. Dr. K. Setenay ÖNER
Doç. Dr. Necmi ATA
Yrd. Doç. Dr. Ramazan DURMAZ
Araş. Gör. Canan DEMİRÜSTÜ
Araş. Gör. Fezan ŞAHİN
Araş. Gör. Cengiz BAL

Projeyi Destekleyen Kurum:T.C. Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu 
Proje No: 1996/8
Projenin Bitiş Tarihi : Eskişehir - 1998

 

2- Proje Konusu: İlköğretim çağı 10-15 Yaş Grubu Çocuklarda Başarıyı Etkileyen Faktörlerin GEE (Generalized Estimating Equations) Yöntemiyle İncelenmesi


Proje Yöneticisi : Prof. Dr. Kazım ÖZDAMAR , Prof. Dr. Gülten SEBER
Araştırma Grubu :  Prof. Dr. Kazım ÖZDAMAR

Yrd. Doç. Dr. K. Setenay ÖNER
Yrd. Doç. Dr. Çınar YENİLMEZ
Yrd. Doç. Dr. Fezan ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Canan DEMİRÜSTÜ

Uzm. Dr. Ünal AYRANCI
Araş. Gör. Cengiz BAL
Araş. Gör. Ertuğrul ÇOLAK

Projeyi Destekleyen Kurum: T.C. Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu 
Projenin Bitiş Tarihi : Eskişehir - 30.06.2003

 

Projeden Türetilen Yayın: Sahin F, Ayranci U, Oner S, Demirustu C, Bal C, Colak E, Yenilmez C, Ozdamar K, Seber G, Factors influencing students' success: A generalized estimating equations study, Social Behavior And Personality, 35(7), 987-996, 2007

 

 

8.     Yayınlar

8.1.  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

(SCI & SSCI & Arts And Humanities)

 1. Balci Y, Basmak H, Kocaturk BK, Sahin A, Ozdamar K., The Importance of Measuring Intraocular Pressure Using a Tonometer in Order to Estimate the Postmortem Interval, American Journal Of Forensic Medicine And Pathology, 31 (2), 151-155, 2010
 2. Omurlu IK, Ozdamar K, Ture M, Comparison of Bayesian survival analysis and Cox regression analysis in simulated and breast cancer data sets, Expert Systems With Applications, 36(8), 11341-11346, 2009
 3. Demirustu C, Binboga D, Oner S, Ozdamar K., The Relationship Between the Ways of Coping with Stress Inventory and the General Health Questionnaire-12 Scores Among University Students,Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, 29 (1), 70-76 , 2009
 4. Mutlu FS, Ayranci U, Ozdamar K, Yazıcı S., The Effects of Maternal Cigarette Smoking on Infant Anthropometric Measurements, Iranian Journal Of Public Health, 37(4), 65-75, 2008
 5. Colak E, Ozdamar K, Comparison of generalized estimating equations' performance in clustered binary observations, Trakya Universitesi Tip Fakultesi Dergisi, 24(3), 222-227, 2007
 6. Ozdamar K, Quality of life and functional status in congestive heart failure, Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal Of Cardiology , 7(1), 93-93, 2007
 7. Yigit S, Bagei H, Ozkaya O, Ozdamar K, Cengiz K, Akpolat T, MEFV mutations in patients with familial Mediterranean fever in the Black Sea region of Turkey,Journal Of Rheumatology, 35(2), 367-367, 2008
 8. Yigit S, Bagci H, Ozkaya O, Ozdamar K, Cengiz K, Akpolat T, MEFV mutations in patients with familial Mediterranean fever in the Black Sea region of Turkey , Journal Of Rheumatology, 35(1), 106-113, 2008
 9. Sahin F, Ayranci U, Oner S, Demirustu C, Bal C, Colak E, Yenilmez C, Ozdamar K, Seber G, Factors influencing students' success: A generalized estimating equations study, Social Behavior And Personality, 35(7), 987-996, 2007
 10. Oner S, Yenilmez C, Ayranci U, Gunay Y, Ozdamar K, Sexual differences in the completed suicides in Turkey, European Psychiatry, 22(4), 223-228, 2007.
 11. Mutlu FS, Ayranci U, Ozdamar K, Cigarette smoking habits among men and women in Turkey: A meta regression analysis , Iranian Journal Of Public Health, 35(2), 7-15, 2006.
 12. Ture M, Kurt I, Kurum AT, Ozdamar K, Comparing classification techniques for predicting essential hypertension , Expert Systems With Applications, 29(3), 583-588, 2005.
 13. Acikgoz G, Devrim I, Ozdamar K, Comparison of keratinocyte proliferation in diabetic and non-diabetic inflamed gingiva, Journal Of Periodontology, 75(7), 989-994, 2004.
 14. Ayranci U, Yenilmez C, Sahin F, Gunay Y, Unluoglu I, Ozdamar K, Kaptanoglu C Violence in health institutions: A survey of health care workers in west Turkey, Annals Of Saudi Medicine, 24(1), 64-65, 2004
 15. Etiz D, Orhan B, Demirustu C, Ozdamar K, Cakmak A, Comparison of radiation-induced oral mucositis scoring systems, Tumori , 88(5), 379-384, 2002
 16. Ucar B, Kilic Z, Sonmez HM, Ata N, Ozdamar K, Relationships between the children and the parents for coronary risk factors , Pediatrics International, 43(6), 611-623, 2001
 17. Kirel B, Dogruel N, Korkmaz U, Kilic FS, Ozdamar K, Ucar B et al., Serum leptin levels in type 1 diabetic and obese children: Relation to insulin levels, Clinical Biochemistry, 33(6), 475-480, 2000
 18. Yildirim A, Hassa H, Inan M, Yalcin O, Tekin B, Ozdamar K, Zeytinoglu S How does catalase activity correlate to sperm morphology and lipid peroxidation?, Human Reproduction, 13, 138-138, 1998
 19. Yildirim A, Hassa H, Inan M, Tekin B, Yalcin O, Ozdamar K, Does superoxide dismutase in seminal plasma protect spermatozoa against lipid peroxidation?, Human Reproduction, 13, 271-271, 1998
 20. Eren Z, Cingi Mi, Elbasi A, Uslu S, Erden M, Dincer Ks, Kaygisiz Z, Ozdamar K, Comparison Of The Renal Effects Of Calcium-Channel Blockers With Captopril, Kidney International, 41(5), 1467-1467, 1992

 

8.2. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Cingi,İ., Ergun,B., Erol,K., Ozdamar K., Keskin, C., Micromeria Mirtifolla Bitkisinin Toksikolojik Ve Farmokolojik Yönden Araştırılması, Turkish J. Pharmacol. Clin. Res. 5(1), 51. 1988
 2. Ozdamar K., Canküyer,E., Dinçer,K.S., Türe,M, Üniversite Öğrencilerinin Sigara Alışkanlığı Üzerine Bir Araştırma, Doğa-Tr.J.Of Medical Sciences, 14, 669-679, 1990.
 3. Bağci,H., Shareef,S.R., Ozdamar K.Bacillus Thuringiensis Varyetelerinin Sınıflandırılmasında Sayısal Taksonominin Uygulanması, Doğa-Tr.J.Of Biology, 15, 70-81, 1991
 4. Yazan,Y., Ozdamar K, A Study On The Stability Of Dipyridamole, Doğa-Tr.J.Of Pharmacy, 2, 93-96., 1992
 5. Ardiç,S., Özdemir,N., Ekici,M.S., Metintaş,M., Ozdamar K, Afyon Alkoloidleri Fabrikası Çalışanların Solunum Sistemlerini Etkileyen Faktörler, Doğa-Tr.J.Of Medical Sciences, 16, 67-77, 1992
 6. Bağci,H., Yurttaş,R., Aşçioğlu,C., Ozdamar K., Bayar,B., Yeşilyurt,C., Microbial Detection Of Mutagens In Filtrates Of Airborne Particulates From Ankara, Doğa-Tr.J.Of Biology, 16, 33-58, 1992
 7. Baydemir, C., Dinçer, K.S., Özdamar K. Evaluating Life Expectancies With Regard To Selected Diseases In Turkey Using Single-Decrement Life Tables, Doğa, Turk J. Med. Sci., 26, 597-606., 1996
 8. Yildirim A, Hassa H, Inan M, Tekin B, Yalcin O, Özdamar K, Zeytinoglu S, Does Superoxide Dismutase In Seminal Plasma Protect Spermatozoa Against Lipid Peroxidation? Human Reproduction 13, 1998
 9. Yildirim A, Hassa H, Inan M, Yalcin O, Tekin B, Özdamar K, Zeytinoglu S, How Does Catalase Activity Correlate To Sperm Morphology And Lipid Peroxidation? Human Reproduction 13, 1998
 10. Ayranci, U., Yenilmez, C., Sahin F., Gunay, Y., Unluoglu, I., Özdamar K., Kaptanoglu, C. Violence In Health Institutions: A Survey Of Health Care Workers In West Turkey, Annals Of Saudi Medicine, 2005
 11. Demirüstü C., Özdamar K, The Estimating Risk Factors In Leukemia With Competing Risks Journal Medical Science, 25, 20-28, 2005
 12. Demirüstü, C., Özdamar K , The Estimation Of Risks Factors In Leukemia With Competing Risks Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi; 25 (1): 20-28, 2005
 13. Türe, M., Kurt, İ., Kurum, T Özdamar K., Comparing Classfication Techniques For Predicting Essential Hypertension, Expert Systems With Applications, 1-6. 2005
 14. Doğan N., Özdamar K., Öner S, Hotelling T2 ve Manova Testlerinde Güç Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(1), 331-343, 2007
 15. Öztürk A., Özdamar K, Doğrusal, Karesel Ve Esnek Ayırma Analizlerinin Türetilmiş ve Gerçek Veriler Üzerinde Karşılaştırılması, Erciyes Tıp Dergisi 30(4), 266-277, 2008

8.3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1.      Bağci,H., Bayar,B., Yeşilyurt,C., Özdamar K., Microbial Detection Of Direct-Acting Mutagens In Filtrates Of Airborne Particulates From Ankara, Environment'88: Enviromental Science And Technology Conference, 5-9 June 1988, İzmir. 1988

2.      Çiftçi,H., Timuralp,B., Apaydin,M.C.,Mizrak,C., Özdamar K., Effect Of Verapamil On Left Verticular Posterior Wall Thickness And Blood Pressure In Hypertansive Patients, 12th Scientific Meeting Of The International Society Of Hypertansive, Japonya, 1988

3.      Bağci,H., Yurttaş,R., Aşçioğlu,C., Bayar,B., Yeşilyurt,C., Özdamar K. Microbial Detection Of Mutagens In Filtrates Of Airborne Particulates From Ankara, Uluslararası Kentsel Ekoloji Sempozyumu, 1991

4.      Cingi,M.İ., Cingi,C., Cingi,E., Özdamar K. ,Özkaya,Ö., Nicotine Induced Contraction Of The Tracheal Smooth Muscle, Xv. World Congress Of Otorhinolaryngology Head And Neck Surgey, Türkiye, 1993

5.      Yildirim A., Hassa H., İnal, M.,Tekin B.,Yalçin Ö.T., Özdamar K., Zeytinoğlu, S.: Does Superoxide Dismutase In Seminal Plasma Protect Spermatozoa Against Lipid Peroxidation? 14th Annual Meeting Of The Eshre, 21-24 June, Göteburg, 1998.

6.      Yildirim A.,Hassa H., İnal, M., Yalçin Ö.T., Tekin B., Özdamar K., Zeytinoğlu, S.: How Does Catalase Activity Correlate To Sperm Morphology And Lipid Peroxidation? 14th Annual Meeting Of The Eshre, 21-24 June, Göteburg, 1998.

7.      Uçar,B., Kiliç,Z.,Sönmez, H.M., Ata,N., Korkmaz,Ü., Amangane, M., Özdamar K., The Relation Of Parental Coronary Heart Disease (Chd) To Risk Factors In Children, Xxii International Congress Of Pediatrics, 9-14 August, Amsterdam, 1998

8.     Usluer G., Ozgunes İ., Gulbas Z., Doyuk Kartal E., Erben N., Özdamar K, Investigation Of Interleukin 8 And 10 Levels And Their Relationship Between Prognosis In Meningitis: Cmi, Clinical Microbiology And Infection , 14th European Congress Of Clinical Microbiology And Infectious Disease Prague, Czech Republic, 1-4 May 2004

9.     Uslu S, Öner S, Balci Y, Teyin M, Özdamar K, Biochemical Changes Relatedto Postmortem Interval. 8th Cross Channel Conferenceapril 20-24, Brugge- Belgium. Congress Book; 96., 2004

10.  Balci Y., Basmak H., Kocaturk B.K., Sahin A., Özdamar K, The Importance Of Measuring Intraocular Pressure (Iop) Using A Tonometer In Order To Estimate The Post-Mortem Interval, III. Mediterranean Academy Of Forensic Sciences Congress , 21-23 June, 2007

 

8.4.  Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

---

8.5.  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Gülesen, Ö., Etiz, S., Kan, İ., Özdamar K., Diyarbakır Tıp Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Diyarbakır Tıp Fak. Derg., 2(3-4), 445-460, 1973
 2. Özbek, H., Özdamar K., Gülesen,Ö., Kayaligil, A, 1970-1971 Yılları Diyarbakır Suları Koliform Bakteri Ve E.Coli Yönünden Bakteriyolojik Analiz Raporu, Diyarbakır Tıp Fak. Derg., 2(3-4), 573-579, 1973
 3. Özdamar K., Diyarbakır'da 1974 Yılı Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi, Diyarbakır Tıp Fak. Derg., 4(4), 615-637, 1975
 4. Özdamar K., Diyarbakır'da Bebek Ve 0-4 Yaş Çocuk Ölümleri, Diyarbakır Tıp Fak. Derg., 6(1), 127-141, 1977
 5. Etiz,S., Özdamar K., Ülkemizde Difteri Aşılaması ve Difteri İnsidansı, Diyarbakır Tıp Fak. Derg., 8(1), 159-166, 1979
 6. Özdamar K, Düşük Yoğunluklu Hastalıkların Yer-Zaman Kümelenmesi Analizinde David-Barton Beta Yaklaşımının Etkinliğinin Türetilmiş Verilerde Araştırılması Ve Bir Uygulama Anadolu Tıp Fak. Derg., 5(1), 145-157, 1983
 7. Özdamar K., Biyolojik Denemelerin Oransal Cevaplarının Analizinde Probit V Lojit Regresyon Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması, Anadolu Tıp Fak. Derg., 10(1), 351-374, 1983
 8. Cingi, İ., Erol, K., Fidan, M., Cingi, E., Açikalin, E., Özdamar K., İzole Trakea Düz Kasında Histamin H1 ve H2 Reseptör Dağılımının Araştırılması, Anadolu Tıp Derg., 7(1), 55-60, 1985
 9. Mutlu, N., Akşit,F., Özdamar K., Sütteki Brucella Antikorlarının Tayininde Kullanılan Bazı Yöntemlerin Whey Antiglobulin Test (Wagt) Ile Duyarlılık Ve Özgüllüklerinin Saptanması, Mikrobiyoloji Bülteni, 20(3), 184-189, 1986
 10. Akşit, A., Kiliç, Z., Sönmez, B., Özdamar K., Konjenital Malformasyonlarda Prenatal Risk Faktörleri, Anadolu Tıp Derg., 20(3), 263-274, 1987
 11. Özalp,S., Karacadağ,O., Hassa,H., Söylemez,S., Dölen,İ., Yildirim,A., Özdamar K., Vertex Gelişi Doğumlarda Kordon Dolanmasının Eylem, Doğum Ve Fetus Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi, Kadın Doğum Derg., 3(3), 152-155, 1987
 12. Keçik,C.,Özüdoğru,E., Cingi,E., Erkuş,S., Özdamar K., Endüstriyel İşitme Kayıpları : Klinik-Odyolojik Araştırma ve Sonuçlarının İstatistiksel Analizi, Anadolu Tıp Derg., 10(1), 1988
 13. Özdamar K., Biyolojik Denemelerin Oransal Cevaplarının Analizinde Probit Ve Lojit Regresyon Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması, Anadolu Tıp Derg., 10(1), 351-374, 1988
 14. Erol,K., Fidan,M., Cingi,İ., Dönmez,T., Özdamar K., Başaran, A., Diüretiklerin Yaptığı Gelişim Geriliği, Anadolu Tıp Derg., 10(2), 1988
 15. Dinçer,K.S., Özdamar K., Türkiye Ve Eskişehir İl Ve İlçe Merkezleri 1970-1986 Yılları İçin Yaşam Ümidi Değişiminin İncelenmesi, Anadolu Tıp Derg., 11(2), 39-55, 1989
 16. Şener,T., Özdamar K., Verilerin Ve İstatistiksel Neticelerin Yorumlanmasında Temel Prensipler, Zeynep-Kamil Tıp Bülteni, 22(3), 1049-1056, 1990
 17. Mutlu, N., Akşit,F., Özdamar K., Süt Ring Testinin Değişik Şekillerde Pazarlanan Sütlere Uygulanışı, Türk Mikrobiyol. Cem Derg., 20(3-4), 193-198, 1990
 18. Güneş,H.V., Başaran,A., Çakmak,E.A., Değirmenci,İ, Başaran,N., Kaygisiz,Z., Özdamar K., Aflatoksin B1'in Sıçanlarda Bazı Enzim Düzeylerine Etkisi, Anadolu Tıp Derg., 13(1), 1-9, 1991
 19. Eren,Z., Cingi,M.İ., Elbaşi,A., Uslu,S., Erden,M., Dinçer,K.S., Kaygisiz,Z., Özdamar K Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Renal Etkilerinin Kaptopril İle Kıyaslanması, Anadolu Tıp Derg., 13(2), 41-51, 1991
 20. Hassa,H., Yildirim,A., Tekin,B., Özdemir,F., Açikalin,E, Özdamar K., Buserelinin Sıçanlarda Cerrahi Yöntemle Oluşturulmuş Endometriosis'e Etkisi, Türk Fertilite, 1, 5-11, 1993
 21. Duman T., Torun Ş., Erol K., Özdamar K., Cingi M.İ., Vural K, Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Depresyon ve Anksiyete Davranışı Üzerine Etkilerinin Modelde İncelenmesi, Osmangazi Üniv. Tıp Fak Dergisi, 2(17),1-6, 1995
 22. Ata,N., Kiraç,S., Ünalir,A., Çiftçi,H., Özdamar K., Bayram,A., Timuralp,B., Hafif Esansiyel Hipertansiyonda Nitrendipine’in Kardiyak Etkisinin Doppler Ekokardiyografi ile İncelenmesi Kroner Kalp Hastalığı Ve Hipertansiyon Bülteni, 1 (3), 110-116 1995
 23. Şahin F., Özdamar K., Öner (Dinçer) K. S., Meta Analizinin Tıp’ta Kullanımı Ve Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 1 (1), 1-8, 2000
 24. Türe, M., Özdamar K., Türkiye’de 1990-1996 Yılları Arasında Görülen Meningokoksik Menenjit Olgularının Fourier Analizi İle İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17(1), 9-20, 2000
 25. Kaya, T., Çelik, A., Özkan, R., Adapinar, B., Kebapçi, M., Özdamar K, İliyak Ve Alt Ekstremitelerdeki Arteriyosklerotik Lezyonların Dağılım ve Simetri Analizi, Tanısal Ve Girişimsel Radyoloji; 7, 402-405, 2001
 26. Balcı Y, Özdamar K, Altınkök M. (2002) Kafa Ve Foramen Magnum Ölçüleri Ve Buna Dayanarak Kimlik Tespiti (Ön Çalışma). Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 23-25 (1-2): 25-32, 2002-2003
 27. Çolak, E., ve Özdamar K., Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazalarında Risk Faktörlerinin Koşullu ve Sınırlandırılmış Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Incelenmesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26 (1), 7-14, 2004.
 28. Demirüstü C., Özdamar K.: The Estimating Risk Factors In Leukemia With Competing Risks Journal Medical Science, 25, 20-28, 2005
 29. Doğan N., Özdamar K., Öner S, Hotelling T2 ve Manova Testlerinde Güç Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(1), 331-343, 2007
 30. Ömürlü K. İ., Türe M., Özdamar K., Bayesgil ve Klasik Weibull Regresyon Modelinin Karşılaştırılması: Bir Simülasyon Çalışması, Türkiye Klinikleri Journal of Biostatistics, 3(1), 8-13, 2011.

 

8.6. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Bağci,H., Özdamar K., Shareef,S.R., Bacillus Thuringiensis Varyetelerinin Ayırımında Sayısal Taksonominin Uygulanması Üzerine Bir Araştırma, Ix. Ulusal Biyoloji Kongresi (21-23 Eylül 1988), Genel Biyoloji, Numerik Taksonomi Ve Kantitatif Ekoloji Paneli Bildirileri, Cilt:1. 1988
 2. Ardiç,S., Özdamar K., Özdemir,N., Dinçer,K.S., Ekici,M.S., Türe,M., Çerezci,V., Hekimlerin Sigara İçme Alışkanlıkları Ve Solunum Fonksiyon Testi Bulguları, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 18. Ulusal Kongresi., 1990.
 3. Bağci,H.,Yurttaş, R., Aşçioğlu, C., Bayar,B., Yeşilyurt,C., Özdamar K., Microbial Detection Of Mutagens In Filtrates Of Airborne Particulates From Ankara, Environment'88: Enviromental Science And Technology Conference, 5-9 June, İzmir, 1991.
 4. Yazan,Y., Özdamar K., Dipiridamol Stabilitesi Üzerinde Bir Çalışma, Uluslararası Katılımlı Ii. Eczacılık Bilimleri Sempozyumu, 1991
 5. Dinçer,K.S. , Türe, M., Özdamar K., Türkiye Ve Eskişehir İl Ve İlçe Merkezleri 1970-1988 Yılları Yaşam Ümidi Değişiminin İncelenmesi, Ii. Halk Sağlığı Günleri, Bursa, 1991
 6. Ardiç,S., Ekici,M.S., Özdemir,N., Özdamar K., Erginel, S.,Baydemir, C., Metintaş, M., Yildiz, F., Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşçilerinde Nonspesifik Bronş Hiperreaktivitesi, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 19. Ulusal Kongresi, Bursa, 1991
 7. Ekici,M.S., Ardiç,S., Özdemir,N., Özdamar K., Erginel, S.,Metintaş, M., İnan P., Ülgey N., Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşçilerinde İş Ortamının Solunum Sistemi Üzerine Etkileri, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 19. Ulusal Kongresi, Bursa, 1991.
 8. Cingi,M.İ., Erol,K., Özdamar K., Özdemir,M., Alpan,R.S. S-Karboksimetilsistein'in (Scmc) Toksisitesinin Saptanması ve Parasetamol'ün Yüksek Dozlarında Kullanılması, Xi. Ulusal Farmokoloji Kongresi, 1991
 9. Güner,U., Erol,K., Cingi,M.İ., Özdamar K., Özdemir,M., Alpan,R.S., Torun,Ş., Kalsiyum Kanal Blokörlerinin Davranış Üzerine Etkileri, Xi. Ulusal Farmokoloji Kongresi, 1992
 10. Ata,N., Ünalir,A., Topçu,A., Kirdar,C., Özdamar K., Timuralp,B., Mitral Kapak Darlığının Saptanmasında "Proximal Isovelocity Surface Area" Analiz Yöntemi, Ix. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Bursa, 1993
 11. Baydemir, C., Dinçer, K.S., Özdamar K, Seçilmiş Hastalıklara İlişkin Yaşam Ümidlerinin Tekli Azalan Yaşam Tabloları Aracılığıyla İncelenmesi, Türk İstatistik Derneği, Türk Matematik Derneği, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumu’94, 21-23 Kasım, Ankara, 1994.
 12. Özdemir,M., Aktan,Y., Erol,K., Cingi,M.İ., Vural,K., Özdamar K, Digosin Farmokokinetiği Üzerine Etkisi, Türk Farmokoloji Derneği Xii. Ulusal Kongresi, Antalya 1994
 13. Yildirim A., Koyuncu D., Hassa H., Özdamar K, Özalp S., Yalçin Ö.T., Tekin B., Cevrioğlu S.: Morphological Evaluation Of Spermatozoa In An Iui Program: The Effects Of Per Wash Tm Semen Preparation, Under The High Patronage Of His Excellency President Süleyman Demirel, May 15-19,İstanbul 1996.
 14. Şahin, F., Özdamar K., Öner,S., Demirüstü,C., Bal,.C., Anabileşenler Analizi, Iv. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 10-12 Eylül, Eskişehir, 1997
 15. Uçar,B., Kiliç,Z., Sönmez, H.M., Ata,N., Amangane,M., Korkmaz,Ü., Özdamar K., Çocuklardaki Koroner Risk Faktörleri Ile Ebeveynlerindeki Koroner Kalp Hastalığı Arasındaki İlişki, XIII Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Haziran, Kayseri, 1998
 16. Hamarat,B.,Bal,C., Özdamar K, Ülkelerin Sağlık Göstergeleri Bakımından Gelişmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi, 1. İstatistik Kongresi, 5-9 Mayıs, Antalya, 1999
 17. Ulak G., Erol K., Cingi M. İ., Özdamar K., Özdemir M., Alpan R.S., Torun Ş., Kalsiyum Kanal Blokörlerinin Davranış Üzerine Etkileri, Xi. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1992
 18. Cingi M. İ., Erol K., Özdamar K., Özdemir M., Alpan R.S., S-Karboksimetilsistein’in (Scmc) Toksisitesinin Saptanması Ve Parasetamol’ün Yüksek Dozlarında Kullanılması, Xi. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1992
 19. Atasoy,M.A., Özdamar K., Bal,C., İnternet’te Tıp İle İlgili Kaynaklara Hangi Tarama Servislerinden Erişelim?, Türk Nöroloji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 15-19 Mayıs, Antalya, 1998
 20. Bal,C., Özdamar K.,, İnternet’te Biyoistatistik İle İlgili Kaynaklara Hangi Servislerden Erişelim? Biyoistatistik Sempozyumu, 17-18 Eylül, Adana,1998
 21. Çolak, E., Bal, C., Özdamar K., Öner, K.S.: Online Biyoistatistik Eğitimi Ve Eğitim Merkezleri,  4. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 23-24 Eylül, Ankara, 1999
 22. Şahin F., Özdamar K., Öner (Dinçer) K. S.: Heterojen Ve Homojen Çalışmaların Meta Analizine Mantel-Haenszel Sabit Etki Modeli (Semmh), Dersimonian Ve Laird Rasgele Etki Modeli (Rem Dl) Ve Peto Yöntemi (Peto) Odds Ratio Tahminlerinin Karşılaştırılması Ve Bir Uygulama, 4. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 23-24 Eylül, Ankara, 1999
 23. Özdamar K, Hastalıkların Yer, Zaman Ve Yer-Zaman’da Kümelenmelerinin Belirlenmesinde Yararlanılan Yöntemler. 5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Eskişehir, 13-15 Eylül 2000.

24.  Demirüstü C., Özdamar K., Öner, S: Kohort Araştırmalarda Yarışan Risklerin (Competing Risks) Belirlenmesi. 5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Eskişehir, 13-15 Eylül 2000.

 1. Çolak, E., ve Özdamar K, Eşleştirilmiş Olgu-Kontrol Çalışmalarında Truncated Lojistik Regresyon Analizi Ve Bir Uygulama. Vii. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Mersin, Bildiri Özet Kitapçığı, 32. 29 Eylül-2 Ekim, Mersin, 2004
 2. Mutlu, F. Ş., Çolak, E., Özdamar K, Meta Regresyon Analizi Ve Tıpta Bir Uygulama. Vii. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Mersin, Bildiri Özet Kitapçığı, 17. 29 Eylül-2 Ekim, Mersin, 2005.
 3. Elmali F., Demirüstü C., Çolak E., Özdamar K , Kontenjans Tablolarında Asimptotik P, Exact P Ve Monte Carlo P Değerlerinin Karşılaştırılması, VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi 20-22 Eylül, Bursa, 2005
 4. Özdamar K, Parametrik, Yarı Parametrik ve Parametrik Olmayan Genelleştirilmiş Eklemeli Modeller, XI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi , 27-30 Mayıs, Malatya, 2008
 5. Çolak E., Mutlu F., Öner S., Bal C., Özdamar K, Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller Yaklaşımı Ile Sürekli Tanı Testleri Için Yarı Parametrik Roc Analizi, XI. Ulusal Biyoistatistikkongresi 27-30 Mayıs, Malatya, 2008
 6. Elmali F., Çolak E., Bal C., Özdamar K, Altın Standartsız Durumlarda İşlem Karakteristiği Eğrisi’nin Tahmininde Bayesian Parametrik, Yarı Parametrik Ve Parametrik Olmayan Yöntemler, XI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 27-30 Mayıs, Malatya, 2008
 7. Özdamar K, Bilgi, Tutum, Davranış, Eğilim, Yaşam Kalitesi Ve Durum Belirleme Ölçeklerinde Kovanyans Tabanlı Yapısal Modelleri İrdelemede Kullanılan Yöntemlerin Değerlendirilmesi. XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Van, Bildiri Özet Kitapçığı, 28 Haziran-1 Temmuz 2010 Van.
 8. Öztürk, A., Akyildiz, H.Y., Kalinli, A., Elmali, F., Bal, C., Çolak, E., Zararsiz, G., Köprü, M., Ve Özdamar K, Travma Dışı Cerrahi Akut Karınlı Hastaların Tanısında Lojistik Regresyon Ve Yapay Sinir Ağlarının Karşılaştırılması. XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Van, Bildiri Özet Kitapçığı, 28 Haziran-1 Temmuz 2010 Van.
 9. Kalinli, A., Öztürk, A., Elmali, F., Bal, C., Çolak, E., Zararsiz, G., Köprü, M., ve Özdamar K , Abdominal Obeziteli Çocukların Sınıflandırmasında Lojistik Regresyon Ve Yapay Sinir Ağlarının Karşılaştırılması XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Van, Bildiri Özet Kitapçığı, 28 Haziran-1 Temmuz 2010 Van.
 10. Kurt Ömürlü, İ., Türe, M., ve Özdamar K, Parametrik Sağkalım Modellerinin Bayesgil Analizi: Simulasyon Çalışması XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Van, Bildiri Özet Kitapçığı, 28 Haziran-1 Temmuz 2010 Van.
 11. Elmali, F., Bal, C., Çolak, E., Öztürk, A., Özdamar K, Altın Standartlı Ve Altın Standartsız Durumlarda Parametrik, Yarı Parametrik Ve Parametrik Olmayan Roc Eğrisi Yöntemlerinin Karşılaştırılması XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Van, Bildiri Özet Kitapçığı, 28 Haziran-1 Temmuz 2010 Van.
 12. Çolak, E., Bal, C., Elmali, F., Öztürk, A., Musmul, A., Özdamar K, Seyrek Yapıya Sahip İkili Cevap Değişken İçeren Veri Setlerinde Asimptotik, Exact Ve Robust Lojistik Regresyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Van, Bildiri Özet Kitapçığı, 28 Haziran-1 Temmuz 2010 Van.
 13. Öztürk, A., Zararsiz, G., Elmali, F., Çolak, E., Bal, C., Köprü, M., Özdamar, K Özdamar K, Referans Yüzdelik Eğrilerinin Düzleştirilmesinde Eğiklik Ve Basıklık Ölçülerini Modelleyen Dağılımların Gamlss Ile Karşılaştırılması XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Van, Bildiri Özet Kitapçığı, 28 Haziran-1 Temmuz 2010 Van.

8.6. Diğer Yayınlar (Türkçe Kitaplar)

 

1. Etiz, S.,Özdamar K.(1981): Biyoistatistik (Ders Kitabı), Diyarbakır Üniv. Tıp Fak. Yay. No:22, D.Ü. Matb., Diyarbakır.

2. Özdamar K., Biyoistatistik,/SPSS ile Biyoistatistik./PASW ile Biyoistatistik,

1. Baskı, Bilim Teknik Yayınevi Yay., 1997, İstanbul.

2. Baskı, Bilim Teknik Yayınevi Yay., 1999, İstanbul.

3. Baskı, Kaan Kitabevi (2000), Eskişehir.

4. Baskı, Kaan Kitabevi (2001), Eskişehir.

4. Baskı (Tekrar), Kaan Kitabevi (2002), Eskişehir.

5. Baskı, Kaan Kitabevi (2003), Eskişehir.

6. Baskı, Kaan Kitabevi (2006), Eskişehir.

7. Baskı, Kaan Kitabevi (2008), Eskişehir.

8. Baskı, Kaan Kitabevi (2010), Eskişehir.

 

3. Özdamar K.,Dinçer,K.S.(1987): Bilgisayarla İstatistik Değerlendirme ve Veri Analizi, Bilim Teknik Yayınevi Yay., İstanbul.

4. Özdamar K., (1988): Hastalık Olgularının İncelenmesinde Kümeleme Çözümlemesinin Kullanılması, Anadolu Üniv. Yayınları No:295, Tıp Fak. Yayınları No:25, Eskişehir.

5. Özdamar K.(1988): Bilgisayar ile Benzetim Yöntemleri, Anadolu Üniv. Yayınları No:281, Eskişehir.

6. Özdamar K. (1992): Bilgisayar ve Basic Programlamaya Giriş, Anadolu Üniversitesi Yay. No: 90, Anadolu Üniv. Eskişehir.

7. Özdamar K. (1993): Biyoistatistik ve Bilgisayar, Anadolu Üniversitesi Yay. No: 717, Anadolu Üniv. Eskişehir.

8. Özdamar K. (1995) : Minitab Veri Analizi Programı, Anadolu Üniversitesi Basımı, Eskişehir,

9. Özdamar K. (1995) : Hazır Yazılımlar II, Anadolu Üniversitesi Basımı, Eskişehir,

10. Özdamar, K. (2003), Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan Kitabevi, 1. Baskı, Eskişehir.

 

11. Özdamar K., Paket Programlar Ile İstatistiksel Veri Analizi I.

1. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1001, 1997, Eskişehir.

2. Baskı, Kaan Kitabevi (1999), Eskişehir.

3. Baskı, Kaan Kitabevi (2000), Eskişehir.

4. Baskı, Kaan Kitabevi (2002), Eskişehir.

5. Baskı, Kaan Kitabevi (2004), Eskişehir.

6. Baskı, Kaan Kitabevi (2007), Eskişehir.

7. Baskı, Kaan Kitabevi (2009), Eskişehir.

 

12. Özdamar K., Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler) II

1. Baskı, Kaan Kitabevi (1997), Eskişehir.

2. Baskı, Kaan Kitabevi (1999), Eskişehir.

3. Baskı, Kaan Kitabevi (2000), Eskişehir.

4. Baskı, Kaan Kitabevi (2002), Eskişehir.

5. Baskı, Kaan Kitabevi (2004), Eskişehir.

6. Baskı, Kaan Kitabevi (2007), Eskişehir.

7. Baskı, Kaan Kitabevi (2010), Eskişehir.

9.    İdari Görevler

1. Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı (1983- )

2. Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı (1999-2001)

3. Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi (1999-2001)

4. Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (1999-2001)

5. ESOGÜ SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölüm Başkanlığı (1993- )

 

9.     Verdiği Kurslar: “Biyoistatistik ve Araştırma Teknikleri” olarak verdiği kurslar aşağıda verilmiştir.

·         ESOGÜ Tıp Fakültesi (5 Kez)

·         Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (2 Kez)

·         Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi (2 Kez)

·         Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

·         Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

·         Dumlupınar Üniversitesi BESYO

·         Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

·         Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi (2 Kez)

·         Adli Tıp Hekimleri Derneği

·         Pfizer İlaç Firması

 

10. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2008-2009

Güz

  Biyoistatistik ve Bilgisayar

4

2

200

Bilgisayar Uygulamaları

1

4

55

Sağlık Kayıt Sistemleri

1

2

115

 

Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri

3

-

110

 

Ebelikte Araştırma Yöntemleri

3

-

45

 

Modern Araştırma Yöntemleri

3

-

8

İlkbahar

  Biyoistatistik ve Bilgisayar

4

2

200

Bilgisayar Uygulamaları

1

4

40

SPSS B. P. İle Veri Analizi

3

1

4

2009-2010

Güz

  Biyoistatistik ve Bilgisayar

4

2

200

Bilgisayar Uygulamaları

1

4

55

Sağlık Kayıt Sistemleri

1

2

115

İlkbahar

  Biyoistatistik ve Bilgisayar

4

2

200

  Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri

3

-

110

Bilgisayar Uygulamaları

1

4

40

Ebelikte Araştırma Yöntemleri

3

-

45

SPSS B. P. I

3

1

8

Modern Araştırma Yöntemleri

3

-

4